บริษัท แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0635559000137
  • บริษัท แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด / MAESOT HEAVY INDUSTRIES CO, LTD.
  • สินค้าและบริการ : ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ, การกัดแต่ง, เชื่อมประกอบและแปรรูปโลหะและเครื่องจักร
  • ที่อยู่ : 858 หมู่ 1 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  • จังหวัด : ตาก
  • ภาค : เหนือ
  • เว็บไซต์ : www.mhi.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : Induction Furnace, CNC Machining Centers, CNC Lathe, CNC Laser Cutter
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล