ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท พลาติแมค เทคโนโลยี จำกัด


บริษัท โอพี ออโตเทค จำกัด


บริษัท ไทย โระคุฮะ จำกัด


บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด


บริษัท ดิสค์ พริซิชั่น อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท เอควิป จำกัด


บริษัท เบรนเวิร์ค จำกัด

  • 3D bin pickink
  • 1/161,1/162 ซ.วัชรพล 2/7 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
  • chatchai@brainworks.co.th
  • 02-0241470