บริษัท ดิสค์ พริซิชั่น อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0145548002588
  • บริษัท ดิสค์ พริซิชั่น อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด / DISKPRECISION INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : โรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะชิ้นส่วนรถยนต์
  • ที่อยู่ : 193 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.เอเชีย ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
  • จังหวัด : อยุธยา
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.diskprecision.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : CNC autolathe :Star, Citizen Machine, Tsukami, Brother, Mori seiki, Lapmaster etc.
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล