บริษัท ไทย โระคุฮะ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105544035023
  • บริษัท ไทย โระคุฮะ จำกัด / THAI ROKUHA CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่, บริการโอเวอร์ฮอลเครื่องเจียร, รับผลิต ออกแบบ ติดตั้งระบบออโตเมชั่น
  • ที่อยู่ : 68/8 หมู่ที่ 19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.rokuha.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล