บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205542003492
  • บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด / UNICAL WORKS CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : หุ่นยนต์อุตสา UNIBOT
  • ที่อยู่ : 97,99 หมู่ 4 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • ภาค : ตะวันออก
  • เว็บไซต์ : www.unicalworks.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : หุ่นยนต์อุตสา UNIBOT
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล