บริษัท พลาติแมค เทคโนโลยี จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105542056791
  • บริษัท พลาติแมค เทคโนโลยี จำกัด / PLATIMAQ TECHNOLOGY CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : น็อต, สกูร, อินเสรท
  • ที่อยู่ : 75/49 ม.11 ถ.พหลโยธิน กม.43 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • จังหวัด : ปทุมธานี
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล