บริษัท อาร์แอนด์ดี มัลติ แอสเซมบลี จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105562018869
  • บริษัท อาร์แอนด์ดี มัลติ แอสเซมบลี จำกัด / R & D MULTI ASSEMBLY CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ, วัสดุสิ้นเปลือง ผ้าเย็บวน ถุงมือ, ปลั๊กเกจ เกจวัดชิ้นงานต่างๆ
  • ที่อยู่ : 246 ซ. 1 ล่าง ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : https://sites.google.com/view/rd-multi-assembly/home
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : CNC machine , CMM machine, Microscope machine
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล