บริษัท เอ-แคสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105556139805
  • บริษัท เอ-แคสท์ (ประเทศไทย) จำกัด / A-Cast (Thailand) CO.,LTD
  • สินค้าและบริการ : บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและทรัพยากรบุคคล,ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ TAKUMI SAFETY
  • ที่อยู่ : 32/41 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล