บริษัท อาร์ แอนด์ ดี พรีซิชั่น จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105551094986
  • บริษัท อาร์ แอนด์ ดี พรีซิชั่น จำกัด / R&D PRECISION CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ผสมชิ้นส่วนเครื่องจักรตามแบวิศวกรรม, บริการเช็คค่าความละเอียดด้วยเครื่อง CMM
  • ที่อยู่ : 246 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.rd-precision.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล