ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท เซราไทย จำกัด


บริษัท สหศิลป์ รีเวทอินดัสเทรียล จำกัด


บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด


บริษัท สามัคคี 99 จำกัด