บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107545000098
  • บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน / STAR MICROELECTRONICS (THAILAND) PCL.
  • สินค้าและบริการ : ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และออปติกส์, ประกอบและทดสอบแผงวงจรรวม, ออกแบบทางวิศวกรรม
  • ที่อยู่ : เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
  • จังหวัด : อยุธยา
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.starsmicro.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : High Precision Die Attach (0.5 mm.), Stealth Dicing, Metal 3D printing, High speed SMT, N2 replow, 2b/2D Au1/sp1, EDX, SAM/SEM
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล