บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0745556002880
  • บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด / I.M.E. REVOLUTION CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ระบบอัตโนมัติ, หุ่นยนต์สำหรับสายการผลิตและบริการ, ระบบลำเลียง และตรวจสอบอัตโนมัติ
  • ที่อยู่ : 98/88 หมู่ที่ 19 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : Engineering and Design
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล