บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105536073914
  • บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำกัด / THAISAKOL GROUP CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : เครื่องมือตัด (ใบเลื่อย/ใบมีด), เครื่องมือตัดโลหะ, เครื่องลับคม, เครื่องผลิตงานท่อ, บริการลับคม
  • ที่อยู่ : 14 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.thaisakolgroup.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : 3D desktop metal
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล