ชิ้นส่วนโลหะ

ชิ้นส่วนพลาสติก

ชิ้นส่วนยาง

ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท พี แอนด์ ที เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด


บริษัท โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด


บริษัท ไฟเบอร์คอนเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพรทูล


บริษัท ซี จี เอ จำกัด


บริษัท อินโนวาแพค จำกัด