บริษัท อินเตอร์โกร จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105557005748
  • บริษัท อินเตอร์โกร จำกัด / INTERGRO CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจน, เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน, เครื่องขัดผิวงานจิเวลรี่, เครื่องเกาะสลักชิ้้นงานด้วยเลเซอร์
  • ที่อยู่ : 105 ถ.สุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.intergro.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล