บริษัท อินโนวาแพค จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105548071725
  • บริษัท อินโนวาแพค จำกัด / INNOVA-PACK CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ฮิโอกิ, คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคม, แอนแซล
  • ที่อยู่ : 239 ซ.อ่อนนุช 44 ถ.สุขุมวิท แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.innovapack.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล