บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105531019938
  • บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด / KV ELECTRONICS CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
  • ที่อยู่ : 988 หมู่ 2 ซ.เทศบาลบางปู 60 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.kv-electronic.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล