บริษัท เทอร์มาเทค จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115554016382
  • บริษัท เทอร์มาเทค จำกัด / THERMATECH CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์, เครื่องตัด ซีเอ็นซี พลาสม่า แก๊ส, เครื่องตัดท่อ CNC
  • ที่อยู่ : 33/40 หมู่ 10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.thermatech.co.th
  • Facebook : www.facebook.com/thermalmech
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : High power, High speed fiber laser cutting machine
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล