ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท ไทยพลาสติก บรรจุภัณฑ์ จำกัด


ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.แซด.พี.

  • 174 หมู่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
  • chaiyapat@ezp.co.th
  • 0 2706 3216-18

บริษัท พลาสโตเมอร์ เทคโนโลยี จำกัด


บริษัท ยูนิเฟาน์ดรี จำกัด


บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด

  • นิคมอุตสาหกรรม
  • 22 ซ.สันติภาพ ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • newsiam@newsiamgroup.com
  • 0 2234 3816

บริษัท สกาย คัลเลอร์ จำกัด


บริษัท บูเคมี อินดัสตรี จำกัด