บริษัท ไทยพลาสติก บรรจุภัณฑ์ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0215536000118
  • บริษัท ไทยพลาสติก บรรจุภัณฑ์ จำกัด / THAI PLASTIC PACKING CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : บรรจุภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง
  • ที่อยู่ : 10/1 หมู่ 1 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
  • จังหวัด : ระยอง
  • ภาค : ตะวันออก
  • เว็บไซต์ : www.tpp-th.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล