บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115553006103
  • บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด / S. T. RIZING CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ล้างคราบไขมันและกำจัดคราบสนิม, ซิงค์ฟอสเฟต, โครเมต, นาโนโค๊ทเตรียมผิวชิ้นงานก่อนพ่นสี, เพิ่มประสิทธิภาพในเคลือบและล้างกระดาษกันสนิม, พลาสติกกันสนิม
  • ที่อยู่ : 888/102 หมู่ 19 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.strizing.com
  • Facebook : www.facebook.com/strizing
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล