บริษัท ยูนิเฟาน์ดรี จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0735539000874
  • บริษัท ยูนิเฟาน์ดรี จำกัด / UNIFOUNDRY CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อเหนียว
  • ที่อยู่ : 60/8, 60/12, 58/88 หมู่ที่ 9 ซ.วัดท่าพูด ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
  • จังหวัด : นครปฐม
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.thailandfoundry.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : Auto Molding -Verticle, Horizontal
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล