บริษัท บูเคมี อินดัสตรี จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105538075213
  • บริษัท บูเคมี อินดัสตรี จำกัด / BU CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : สีพ่นสำหรับงานอุตสาหกรรม/สี Epoxy PU, พียู/อีพ็อกซี่, สีอบ อุตสาหกรรม, สีผสมน้ำป้องกันสนิม
  • ที่อยู่ : 4/279 หมู่ที่ 3 ซ. หงสกุล (คลองหลวง 21) ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • จังหวัด : ปทุมธานี
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.buchemical.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล