ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด


บริษัท มาซัค (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด

  • นิคมอุตสาหกรรม
  • 22 ซ.สันติภาพ ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • newsiam@newsiamgroup.com
  • 0 2234 3816

บริษัท อินโนวาแพค จำกัด


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาวิศวกรรมจักรกล


บริษัท มิติเท็กซ์ จำกัด

  • งานกลึง
  • 41/4, 41/5 หมู่ 4 ถ.ปทุมธานี-เสนา ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
  • customersupport@mititex.com
  • 0 2147 2538-40