บริษัท มิติเท็กซ์ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0125542003531
  • บริษัท มิติเท็กซ์ จำกัด / MITITEX CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : งานกลึง
  • ที่อยู่ : 41/4, 41/5 หมู่ 4 ถ.ปทุมธานี-เสนา ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
  • จังหวัด : ปทุมธานี
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.mititex.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล