บริษัท ภิวัฒน์อากาศ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105559059594
  • บริษัท ภิวัฒน์อากาศ จำกัด / PIWAT AIR CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ระบบประเมินด้านชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
  • ที่อยู่ : 89/2 ซ.อินทามระ 41 ถ.สุทธิสาร แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.piwatair.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล