ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


บริษัท ทีเอ็มเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด


บริษัท เอ็น วาย เอส ไดแคสติ้ง จำกัด


บริษัท ออพติโนวา (ไทยแลนด์) จำกัด


บริษัท ทีเคซี โปรเกรส จำกัด


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพรทูล


บริษัท สามัคคี 99 จำกัด