บริษัท ออพติโนวา (ไทยแลนด์) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105532033179
  • บริษัท ออพติโนวา (ไทยแลนด์) จำกัด / OPTINOVA (THAILAND) CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : หลอดพลาสติก Fluoropolymer
  • ที่อยู่ : 143 หมู่ 1 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • ภาค : ตะวันออก
  • เว็บไซต์ : www.optinova.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล