ชิ้นส่วนโลหะ

ชิ้นส่วนพลาสติก

ชิ้นส่วนยาง

ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท อัลพันช์ ฟาร์อีสท์ จำกัด


บริษัท ไทย ดิพ โค๊ท โปรดักส์ จำกัด


บริษัท ยูนิคอม ออโต้ พาร์ท จำกัด


บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด


บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด


บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด