บริษัท เอ.ไอ.บี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205546008120
  • บริษัท เอ.ไอ.บี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / A.I.B ENGINEERING CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : เครื่องพ่นทราย, เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม, บู๊ทพ่นสี, ห้องพ่นทราย, รับจ้างพ่นทราย, เม็ดทราย
  • ที่อยู่ : 56 หมู่ 9 ถ.ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
  • จังหวัด : ปทุมธานี
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.blastburn.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล