บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105542034551
  • บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด / PACIFIC RUBBER WORKS CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ชิ้นส่วนยางและพลาสติกขึ้นรูป, ชิ้นส่วนโฟม
  • ที่อยู่ : เลขที่ 71 ซ.ลาซาล 29 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.pacific-rubber.com
  • Facebook : Pacific Rubber Works Co.,Ltd.
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : 3D printing, Automatic inspection machine
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล