บริษัท ไทย ดิพ โค๊ท โปรดักส์ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115549006072
  • บริษัท ไทย ดิพ โค๊ท โปรดักส์ จำกัด / THAI DIP COAT PRODUCTS CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : การขึ้นรูปชิ้นงาน Dipping, ปลอกหุ้มหางปลา, ฉนวนกันช็อต
  • ที่อยู่ : 2/24 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.thaidipcoat.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล