ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น จำกัด


บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด


บริษัท เกรียงไกร สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด


บริษัท โกเวียด จำกัด


บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

  • 9/23 หมู่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
  • kanokwan.c@chindasook.co.th
  • 0 2223 1211-4

บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด

  • เหล็กรัดท่อ
  • 59/9 หมู่ 8 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
  • montarin.t@orbit-clips.com
  • 0 3486 8270-1

บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด