บริษัท โกเวียด จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555063392
  • บริษัท โกเวียด จำกัด / GOVIET CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : บริการจับคู่ธุรกิจและให้คำปรึกษาการลงทุนในเวียดนาม
  • ที่อยู่ : 145/90 ซ.คู้บอน27 แยก 7 ถ.คู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : Goviet
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล