บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0745556004157
  • บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด / ORBIT FASTENER CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : เหล็กรัดท่อ
  • ที่อยู่ : 59/9 หมู่ 8 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
  • จังหวัด : สมุทรสาคร
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.orbit-hoseclips.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล