บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105526008923
  • บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด / KRUNGTHAI PLASPACK CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : บรรจุภัณฑ์อาหาร, บรรจุภัณฑ์เคมี, อุปกรณ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์
  • ที่อยู่ : 173 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ กม.20 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.ktp.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : ออกแบบและทำแม่พิมพ์ , พิมพ์สกรีน , เครื่องติดสติ๊กเกอร์ , เครื่องซริงค์ฟิลม์
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล