บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105524002367
  • บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด / ASAHI- THAI ALLOY CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ :
  • ที่อยู่ : 9/23 หมู่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.sanwa.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล