ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท ศรีราชพฤกษ์ จำกัด


บริษัท พลาสโตเมอร์ เทคโนโลยี จำกัด


บริษัท ยัวร์ เอ็นจิเนีย (1990) จำกัด


บริษัท โฟล-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


บริษัท มาซัค (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด

  • นิคมอุตสาหกรรม
  • 22 ซ.สันติภาพ ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • newsiam@newsiamgroup.com
  • 0 2234 3816

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาวิศวกรรมจักรกล