บริษัท ศรีราชพฤกษ์ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105526011991
  • บริษัท ศรีราชพฤกษ์ จำกัด / AWACS CORPORATION CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : สแตนเลสม้วนหรือแผ่น, เหล็กแผ่น, เพลา, ฉาก, รางน้ำ
  • ที่อยู่ : 753,755,757 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.awacscorp.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล