ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่งออโต้พาร์ท จำกัด


บริษัท ไทยพลาสติก บรรจุภัณฑ์ จำกัด


บริษัท ศรีราชพฤกษ์ จำกัด


บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาวิศวกรรมจักรกล


บริษัท มิติเท็กซ์ จำกัด

  • งานกลึง
  • 41/4, 41/5 หมู่ 4 ถ.ปทุมธานี-เสนา ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
  • customersupport@mititex.com
  • 0 2147 2538-40