บริษัท ไทยออโตแมช จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135538001929
  • บริษัท ไทยออโตแมช จำกัด / THAI AUTOMACH CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ชิ้นส่วนโช๊ค, ชิ้นส่วนจักรกล, ชิ้นส่วนรถยนต์, ชิ้นส่วนจักรยานยนต์
  • ที่อยู่ : 65 หมู่ 3 ซ.บึงบอน 13 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
  • จังหวัด : ปทุมธานี
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.thaiautomach.co.th
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล