ชิ้นส่วนโลหะ

ชิ้นส่วนพลาสติก

ชิ้นส่วนยาง

ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท อินเทลลิเจนท์ คอนโทรล จำกัด


บริษัท ไฟเบอร์คอนเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท ไอ.เอ็น. พรีซิชั่น จำกัด


บริษัท สามัคคี 99 จำกัด


บริษัท ซีไอซี เมทอล อินดัสตรี จำกัด


บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด


บริษัท ไทยเทคโนเพลท จำกัด


บริษัท อินโนวาแพค จำกัด