บริษัท ซีไอซี เมทอล อินดัสตรี จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105552080237
  • บริษัท ซีไอซี เมทอล อินดัสตรี จำกัด / CIC METAL INDUSTRY CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, แม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนี่ยม, แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  • ที่อยู่ : 19/208-210 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.17.5 แขวงบางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  • จังหวัด : สมุทรปราการ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น : CNC double - Column machine
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล