ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

  • 9/23 หมู่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
  • kanokwan.c@chindasook.co.th
  • 0 2223 1211-4

บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด

  • เหล็กรัดท่อ
  • 59/9 หมู่ 8 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
  • montarin.t@orbit-clips.com
  • 0 3486 8270-1

บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด


บริษัท ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่งออโต้พาร์ท จำกัด


บริษัท ไทยพลาสติก บรรจุภัณฑ์ จำกัด


บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด


บริษัท โมนา เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด


บริษัท หวั่นหลิน (ประเทศไทย) จำกัด