ชิ้นส่วนโลหะ

ชิ้นส่วนพลาสติก

ชิ้นส่วนยาง

ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ไทยรับเทค จำกัด


บริษัท พี แอนด์ ที เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด


บริษัท โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


บริษัท ซิมาเทค จำกัด


บริษัท ซีเอชเอส-เอเชีย เคมิคอล จำกัด


บริษัท โปรเกรส อีเล็คโทรนิค จำกัด


บริษัท โฟล-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


บริษัท เอส.ที.โพรเทค จำกัด


บริษัท แทกูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

  • อุปกรณ์ตัดเฉือน
  • 6/177 หมู่ 7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
  • t102@taegutecthai.co.th, info@taegutecthai.co.th
  • 0 2759 9300, 0 2759 9172, 0 2759 9173, 0 2759 9180, 0 2759 9707

บริษัท อินโนวาแพค จำกัด