บริษัท ไทยรับเทค จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105543095553
  • บริษัท ไทยรับเทค จำกัด / THAI RUBBTECH CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : แม่พิมพ์ยาง-พลาสติก, จำหน่ายเครื่องจักร
  • ที่อยู่ : 35 ซ.บางบอน 4 ซอย 2 ถ.บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
  • จังหวัด : กรุงเทพ
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.thairubbtech.com
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล