ชิ้นส่วนโลหะ

ชิ้นส่วนพลาสติก

ชิ้นส่วนยาง

ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอเรสพลัส จำกัด


บริษัท พงศ์พารา รับเบอร์ จำกัด


บริษัท คาเลน ลูบริแค็นท์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท เคไอ-อิโคเทค จำกัด


บริษัท ไวเออร์ฟอร์ม เอ.เอ็น. (ไทยแลนด์) จำกัด


บริษัท เจ. อาร์. แอล. สยาม จำกัด


บริษัท หงส์ยิพโมลด์ จำกัด


บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท สกาย คัลเลอร์ จำกัด