บริษัท ไวเออร์ฟอร์ม เอ.เอ็น. (ไทยแลนด์) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105528042835
  • บริษัท ไวเออร์ฟอร์ม เอ.เอ็น. (ไทยแลนด์) จำกัด / WIREFORM A.N. (THAILAND) CO., LTD.
  • สินค้าและบริการ : ผลิตสปริง, ชิ้นส่วนส่วนปั๊ม
  • ที่อยู่ : ตึกบางกะปิแมนชั่น (ชั้น 3, ห้อง 3D) เลขที่ 89 ซ.สุขุมวิท 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  • จังหวัด : ปทุมธานี
  • ภาค : กลาง
  • เว็บไซต์ : www.wireform.net
  • Facebook :
  • เทคโนโลยี / เครื่องจักรที่โด่ดเด่น :
เกี่ยวกับบริษัท
จุดขาย
  • ไม่พบข้อมูล
สินค้าและบริการ
ไม่พบข้อมูล