ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด


บริษัท ฟิวเจอร์ แพค จำกัด


บริษัท ศรีราชพฤกษ์ จำกัด


บริษัท มาย อินดัสเตรียล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


บริษัท ยู.พี.อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท เคไอ-อิโคเทค จำกัด