ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท วีว่า เอนเนอร์เจีย (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด


บริษัท เจเอสวี สปริง จำกัด

 • สปริง
 • 3088 หมู่ 10 ซ.แบริ่ง ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 • info@spring.co.th
 • 0 2749 8590-2

บริษัท อัพ โซ แอร์ จำกัด

 • 399/61 หมู่ 3 ซ.กิ่งแก้ว 25/1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 • upsoair@upsoair.co.th
 • 0 2170 9261-3

บริษัท แทกูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

 • อุปกรณ์ตัดเฉือน
 • 6/177 หมู่ 7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
 • t102@taegutecthai.co.th, info@taegutecthai.co.th
 • 0 2759 9300, 0 2759 9172, 0 2759 9173, 0 2759 9180, 0 2759 9707